CHÍNH SÁCH LÊN ĐỜI (TRADE IN)

QKM hổ trợ khách hàng đổi máy ngang đời, lên đời hoặc xuống đời trong các trường hợp trong bảng mô tả dưới đây:

Thời gian Đổi ngang dòng Lên đời Xuống Đời
Dùng trong 7 ngày đầu Miễn phí QKM thu lại máy cũ 100% theo giá web, khách hàng bù tiền chênh lệch giữa 2 máy. QKM thu lại máy cũ 100% theo giá web, QKM hoàn tiền chênh lệch giữa 2 máy.
Trên 7 ngày và dưới 12 tháng QKM thu lại máy cũ 100% theo giá web, khách hàng bù tiền chênh lệch giữa 2 máy. QKM thu lại máy cũ 90% theo giá web, khách hàng bù tiền chênh lệch giữa 2 máy. QKM thu lại máy cũ 90% theo giá web, QKM hoàn tiền chênh lệch giữa 2 máy.
Trên 12 tháng và dưới 24 tháng QKM thu lại máy cũ 80% theo giá web, khách hàng bù tiền chênh lệch giữa 2 máy. QKM thu lại máy cũ 80% theo giá web, khách hàng bù tiền chênh lệch giữa 2 máy. QKM thu lại máy cũ 80% theo giá web, QKM hoàn tiền chênh lệch giữa 2 máy.
Trên 24 tháng Giá bù theo thoả thuận Giá bù theo thoả thuận Giá bù theo thoả thuận

Lưu ý: Giá bán niêm yết trên website qkm có thể cập nhật tăng giảm theo thời gian. Tuy nhiên khi có biến động giảm giá 1 dòng máy thì tất cả các dòng cao hơn cũng đồng thời giảm theo tương đương hoặc cao hơn. Sự chênh lệch các dòng máy vẫn giữ như cũ, vì vậy khách hàng không phải lo lắng về việc giảm giá theo thị trường.